O nas

logo KatedryBlog prowadzony jest przez pracowników, studentów i przyjaciół Katedry Ukrainistyki.

Administratorem i redaktorem naczelnym jest dr hab. Lidia Stefanowska

Katedra Ukrainistyki stanowi integralną część Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytetu Warszawskiego. Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metro Służew oraz metro Wilanowska i jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy oraz resztą stolicy.

Kontakt:

Katedra Ukrainistyki znajduje się przy ul. Szturmowej 4 w Warszawie. Kod pocztowy 02-678, Warszawa; tel. +48 22 55 34 252; adres e-mail ku@uw.edu.pl. Nasz sekretariat jest otwarty od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-14.00.

Zasady studiowania, obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016 regulamin studiów UW  studia na WLS UW kliknij tu studia w Katedrze Ukrainistyki WLS UW kliknij tu

Nowy program studiów obowiązujący na studiach licencjackich i studiach magisterskich od roku akademickiego 2015/2016 studia licencjackie kliknij tu studia magisterskie kliknij tu

O Katedrze

 • Katedra Ukrainistyki UW – tradycja i współczesność
 • W murach Uniwersytetu Warszawskiego ukrainistyka istnieje od 1953 r. Jest najstarszym ośrodkiem studiów ukrainistycznych w Polsce, który kontynuuje tradycje wcześniejsze, jeszcze przedwojenne, związane z pracą na naszej uczelni uczonych ukraińskich, m. in. prof. Iwana Ohijenki – teologa, językoznawcy i historyka kultury, prof. Romana Smal-Stockiego – językoznawcy, dyplomaty i polityka oraz prof. Myrona Korduby –  historyka. Katedra Ukrainistyki została założona przez prof. Przemysława Zwolińskiego, absolwenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wybitnego polskiego językoznawcę, który zajmował się zagadnieniami onomastyki, słowotwórstwa i historii języków słowiańskich. Profesor kierował katedrą przez wiele lat we współpracy m. in. z dr Tatianą Hołyńską i z prof. Florianem Nieuważnym – jej późniejszym kierownikiem, literaturoznawcą, tłumaczem i popularyzatorem literatury ukraińskiej w Polsce.

 

                                               Studia Ucrainica Varsoviensia

Studia Ucrainica Varsoviensia (ISSN 2299-7237) to nowe czasopismo Katedry Ukrainistyki UW poświęcone aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studia Ucrainica Varsoviensia to miejsce integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach wydawnictwa mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.

 

                                            Nasza Katedra prowadzi kilka serii wydawniczych

Seria monograficzna „W kręgu języka, literatury i kultury”

Redakcja serii monograficznej

Dział literaturoznawczo-kulturoznawczy:

 • Katarzyna Jakubowska
 • Lidia Stefanowska

Dział językoznawczy:

 • Irena Mytnik
 • Iryna Kononenko

Seria leksykograficzna „Myśli uczesane”.

Redakcja serii leksykograficznej

 • Julia Roguska
 • Svitlana Romaniuk
 • Piotr NagórkaSeria podręcznikowa „Z ukraińskim na ty”

Redakcja serii podręcznikowej

 • Irena Mytnik
 • Marta Saniewska

                              PUBLIKACJE  KATEDRY UKRAINISTYKI  UW

Katedra Ukrainistyki UW w 2013 roku przy współpracy z Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku, zainicjowała serię monograficzną pt. „W kręgu języka, literatury i kultury”. W serii ukazało się już wiele książek z zakresu literatury, kulturoznawstwa i językoznawstwa, które poniżej prezentujemy.

Lidia Stefanowska, Mission Impossible. MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948; [monografia], Warszawa 2013, 344 stron. ISBN 978-83-936550-0-7.

okładka-1

W monografii autorka opisuje pewien fragment ukraińskiej refleksji intelektualnej i zmagań uchodźców z tożsamością, którzy po II wojnie światowej znaleźli się w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec.

Lata 1945-1948 to trudny i niejednoznaczny okres, w którym emigranci podejmowali dyskusje podsumowujące dotychczasowy dorobek intelektualny i polityczny Ukraińców. Problemy narodowe i kulturowe ukazane są z perspektywy polemik prowadzonych na łamach pism wydawanych pod egidą Związku Pisarzy Ukraińskich na Emigracji „MUR” [Mystećkyj Ukraińskij Ruch]. Debaty te pozwalają prześledzić ważny etap dorobku umysłowego ukraińskiej emigracji w XX wieku. Rzucają również światło na historię ukraińskiej idei narodowej oraz pozwalają przyjrzeć się procesowi redefinicji kanonu kultury ukraińskiej.

 

MUR_Okladka_Antologia-A
Lidia Stefanowska, Mission Impossible. MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948; część druga: Antologia tekstów źródłowych, Warszawa 2014, 655 stron. ISBN 978-83-936550-4-5.

W Antologii znalazły się teksty o fundamentalnym znaczeniu dla zrozumienia dyskusji o kondycji ukraińskiej kultury na emigracji, które prowadzili uchodźcy skupieni wokół Związku Pisarzy Ukraińskich MUR w latach 1945-1948.

 

SONY DSC

 

Svitlana Romaniuk, Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim, Warszawa: SOWA, 2012, stron 235. ISBN 978-83-60660-74-4

Praca poświęcona badaniom z zakresu teoretycznej gramatyki języka ukraińskiego w aspekcie funkcjonalnym. Stanowi obszerną charakterystykę kategorii czasu w jej najbardziej szerokim ujęciu. Publikacja w języku ukraińskim.

 

SONY DSC

Sebastian Delura, Urszula Drobiszewska, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka, Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, cz.1, Warszawa: SOWA, 2013, stron 203. ISBN 978-83-936550-1-4

Jest to podręcznik do nauki języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym. Zaprezentowany materiał leksykalno-gramatyczny umożliwia nabycie i doskonalenie kompetencji językowych pozwalających na swobodne funkcjonowanie w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje szerokie spektrum zagadnień językowych dotyczących leksyki, fonetyki, morfologii, słowotwórstwa, składni i stylistyki języka ukraińskiego, jak również zagadnień ortografii. Publikacja w języku ukraińskim i polskim.

 

SONY DSCSebastian Delura, Magdalena Jeż, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, Aleksandra Samadowa, Marta Saniewska, Elżbieta Wasiak, Marta Zambrzycka, Z ukraińskim na ty. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, cz.2, Warszawa : SOWA, 2014, stron 209, ISBN 978-83-936550-5-2

Jest to druga część podręcznika do nauki języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym. Zaprezentowany materiał leksykalno-gramatyczny umożliwia nabycie i doskonalenie kompetencji językowych pozwalających na swobodne funkcjonowanie w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Proponowany zestaw ćwiczeń obejmuje szerokie spektrum zagadnień językowych dotyczących leksyki, fonetyki, morfologii, słowotwórstwa, składni i stylistyki języka ukraińskiego, jak również zagadnień ortografii. Publikacja w języku ukraińskim i polskim.

 

SONY DSC

Ołeksandra Antoniw, Switłana Romaniuk, Ołena Synczak, Ukraina-Polska: Dialog kultur. Podręcznik do nauki języka ukraińskiego, poziom zaawansowany C1, Warszawa : Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, stron 194. ISBN 978-83-61325-35-2

Podręcznik jest adresowany do osób ze znajomością języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym i może być pomocą w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego z języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym C1. Oferuje ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, ortograficzne oraz zadania tłumaczeniowe, przystosowane do potrzeb słuchacza polskojęzycznego. Materiał obejmuje teksty autentyczne, utrzymane w stylu publicystycznym lub popularno-naukowym; dotyczą one poszczególnych dziedzin życia – polityki, kultury, sztuki, literatury, historii, nauki. Publikacja w języku ukraińskim i polskim.

 

SONY DSC

 

Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Switłana Romaniuk, (red.), Теndenciji rozwytku ukrajinśkoji łeksyky ta hramatyky, cz.1, seria : W kręgu języka, literatury i kultury, t. 3, Warszawa 2014, stron 314. ISBN 978-83-936550-7-6

Monografia została poświęcona aktualnym tendencjom w kształtowaniu się norm gramatycznych i leksykalnych współczesnego języka ukraińskiego. Wiele uwagi poświęcono m. in. zagadnieniom semantyki, terminologii, dialektologii, onomastyki, leksykografii, morfologii i składni. Publikacja w języku ukraińskim i polskim.